VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Qua thực tiễn khảo sát kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể là của 2 công ty cùng lĩnh vực xây dựng, bài viết rút ra một số bài học nhằm giúp các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam

Một số yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam

Qua việc sử dụng bộ số liệu từ kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2002-2014 (VHLSS) do Tổng cục Thống kê điều tra và công bố; Áp dụng phương pháp phân tích hồi quy với dữ liệu bảng, sử dụng mô hình GMM với các biến số: Bất bình đẳng thu nhập, hệ số chênh lệch giàu nghèo, độ mở thương mại, ngân sách nhà nước, tỷ lệ đô thị hóa… cấp tỉnh giai đoạn này, nghiên cứu này cho thấy, có nhiều yếu tố tác động đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam hiện nay, trong đó có độ mở thương mại, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ thu ngân sách nhà nước...

Yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến của khách du lịch nội địa

Yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến của khách du lịch nội địa

Bằng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha, kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đã được sử dụng, kết quả nghiên cứu này đã chỉ ra 6 yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến của khách du lịch nội địa tại hệ thống khách sạn 4-5 sao tại TP. Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị, nhằm nâng cao ý định đặt phòng trực tuyến tại các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại

Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của 24 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2008-2017 và các số liệu kinh tế vĩ mô của Ngân hàng Thế giới để đánh giá tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam bằng việc sử dụng kỹ thuật hồi quy bảng.

Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo tính hiệu quả, công bằng giữa các doanh nghiệp khi tham gia thị trường chứng khoán. Bài viết phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của 24 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2016, qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mức độ công bố thông tin tự nguyện của các doanh nghiệp này.