VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 69/QĐ-UBCK về kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/01/2017.

3 mục tiêu chính để phát triển thị trường trái phiếu năm 2017

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt nặng công ty đại chúng vi phạm

Chế độ quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thời gian qua, UBCKNN đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là Kế hoạch hỗ trợ pháp lý với nhiều nội dung quan trọng:

Một là, tổ chức các cuộc hội thảo, các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật cho thành viên tham gia thị trường, các nhà đầu tư; biên soạn tài liệu giới thiệu các văn bản QPPL trong lĩnh vực chứng khoán.

Hai là, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến quy định pháp luật và thị trường chứng khoán, trên cơ sở có hình thức phù hợp, hiệu quả để giải đáp vướng mắc khó khăn trong thực tiễn áp dụng.

Ba là, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, trao đổi, đối thoại chính sách về chứng khoán thông qua Tạp chí Chứng khoán, Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, còn mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản trị công ty và quản trị rủi ro cho doanh nghiệp...


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM