VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của UBND TP. Hà Nội về SCIC

Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của UBND TP. Hà Nội về SCIC. Nguồn: Internet

Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của UBND TP. Hà Nội về SCIC

Ngày 22/08/2017, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 8890/VPCP-KTTH về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Tăng vốn điều lệ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước

Công bố danh tính hơn 700 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa niêm yết

Vốn Nhà nước tại Vietnam Airlines sẽ còn 65% vào năm 2020

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa về SCIC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Trong trường hợp có đặc thù, UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể.

Về quản lý, sử dụng số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng đã chỉ đạo, Bộ Tài chính hướng dẫn UBND TP. Hà Nội thực hiện tương tự như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như với trường hợp TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 2479/VPCP-KTTH ngày 18/8/2017 của Văn phòng Chính phủ.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM