VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

DATC và những giải pháp cho “chặng nước rút”

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

DATC và những giải pháp cho “chặng nước rút”

Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) trong 6 tháng đầu năm vẫn đạt được một số kết quả tích cực ban đầu. Trong những tháng cuối năm, DATC đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm cán đích các mục tiêu, kế hoạch đặt ra…

Điều kiện mới trong kinh doanh mua bán nợ

DATC và những kết quả vượt trội

Đảng ủy DATC: Lấy giáo dục chính trị làm nền tảng xây dựng đảng

DATC bán nợ tại Cienco 8

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo cấp cao của DATC


Những nỗ lực ban đầu

Theo Phó Tổng giám đốc DATC Hồ Văn Thám: Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong những tháng đầu năm 2016, bằng tinh thần nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra, DATC đã đạt được một số kết ban đầu đáng ghi nhận.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, DATC đạt doanh số mua nợ và tài sản là hơn 750 tỷ đồng, đạt 53% so với cùng kỳ 2015; Tổng doanh thu của DATC đạt hơn 870 tỷ đồng, đạt 90% so với cùng kỳ 2015.

Bên cạnh các doanh số và doanh thu của DATC đạt được, công tác tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ, trong 06 tháng đầu năm của DATC cũng ghi nhận những kết quả khả quan.

DATC đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 18 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là hơn 350 tỷ đồng, đạt gần 50% so với kế hoạch.

Ngoài ra, công tác thoái vốn cũng được DATC đặt lên hàng đầu, với kết quả là đã hoàn thành thoái vốn tại 8 doanh nghiệp với số vốn thu hồi là hơn 65 tỷ đồng, đạt 65% so với cùng kỳ 2015.


Trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ liên quan đến xử lý nợ xấu có nhiều thay đổi.

Cụ thể, Nghị định số 69/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh mua bán nợ có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đã tạo ra khả năng cạnh tranh trong thị trường mua bán nợ.

Điều này vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho DATC trong việc xác định các mục tiêu kế hoạch và thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty.

Giải pháp cho “chặng nước rút”

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, DATC cũng xác định, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 là rất lớn.

Để đạt được nhiệm vụ và kế hoạch mục tiêu đã đề ra rất cần sự tập trung, nỗ lực phấn đầu của từng đơn vị; sự quyết tâm cao nhất của từng cán bộ, nhân viên Công ty.

Trên tinh thần đoàn kết, Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra một số giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, cải tiến quy trình xây dựng, trình duyệt các phương án mua bán nợ đối với các phương án của các Ban, Chi nhánh, Trung tâm đã báo cáo Công ty.

Qua đó sớm hình thành Hội đồng thẩm định phương án nhằm đẩy nhanh quá trình phê duyệt, đảm bảo các quy định pháp luật và hiệu quả phương án;

Thứ hai, tăng cường hợp tác với các ngân hàng thông qua việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp lãnh đạo để giải quyết nhanh nợ xấu.

Thực hiện giải pháp này, DATC sẽ tích cực tranh thủ ý kiến của Ngân hàng nhà nước để có hướng xử lý các khoản nợ tại các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt;

Thứ ba, rà soát toàn bộ hồ sơ tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của các năm trước để xử lý tài sản mất mát thiếu hụt.

Đồng thời, DATC tập trung trình Hội đồng xử lý nợ của Công ty để trình Hội đồng thành viên báo cáo Bộ Tài chính sớm xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi sau khi có Nghị quyết của Chính phủ thống nhất xử lý.

Thứ tư, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình, quy chế nội bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định cho hoạt động của Công ty.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung một số nội dung, một số cơ chế chính sách Công ty ban hành còn vướng mắc trong việc thực hiện. Thực hiện phân công, phân cấp để tăng cường sự phối hợp trong xử lý công việc;

Đặc biệt, DATC sẽ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, nhất trí cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, BCH Công Đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức khác thông qua quy chế phối hợp cùng hướng đến mục tiêu chung vì lợi ích Công ty, người lao động và sự phát triển vững mạnh của đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, DATC đạt doanh số mua nợ và tài sản là hơn 750 tỷ đồng, đạt 53% so với cùng kỳ 2015; Tổng doanh thu của DATC đạt hơn 870 tỷ đồng, đạt 90% so với cùng kỳ 2015.PV.

Có thể bạn quan tâm