VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017

Kinh doanh bất động sản là ngành có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 388.376 tỷ đồng, chiếm 30%. Nguồn: Internet

Gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017

Năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong cả nước là 153.307 doanh nghiệp, trong đó, có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cuộc cạnh tranh tỷ đô trong ngành hàng gia dụng

Hình thành những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất

Cơ hội từ cổ phần hóa: Nhìn từ vụ M&A "thế kỷ"

Điểm mặt 6 thương vụ góp vốn đình đám trong năm 2017

Đó là số liệu mới nhất vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố. Cụ thể, tính riêng tháng 12/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.814 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 164.092 tỷ đồng, giảm 1% về số doanh nghiệp nhưng lại tăng 49,3% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 50,8%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.245 doanh nghiệp, giảm 7,0% so với tháng 11/2017.

Tính chung năm 2017, trên cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.295.911 tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 1.161.321 lao động, giảm 8,4%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2017 là 26.448 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong cả năm 2017 đạt 3.165.233 tỷ đồng, bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.295.911 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.869.322 tỷ đồng với 35.276 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Số doanh nghiệp đăng ký, thành lập mới tập trung chủ yếu ở những ngành nghề bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có 45.411 doanh nghiệp, chiếm 35,8%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 16.191 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 16.035 doanh nghiệp, chiếm 12,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 9.392 doanh nghiệp, chiếm 7,4%...

Về số vốn đăng ký của năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tiếp tục tập trung cao ở loại hình công ty cổ phần là 609.971 tỷ đồng, tăng 61,9%; Tiếp đó là loại hình công ty TNHH một thành viên có 422.781 tỷ đồng, tăng 34,8%; Loại hình công ty TNHH hai thành viên có 259.122 tỷ đồng, tăng 33,6%; Loại hình doanh nghiệp tư nhân có 3.957 tỷ đồng, giảm 41,5%; Loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 81 tỷ đồng, tăng 273,1%.

Năm 2017 ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 26.448 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, có 10.791 công ty TNHH một thành viên (chiếm 40,801%), 8.513 công ty TNHH hai thành viên (chiếm 32,188%), 2.475 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,358 %), 4.668 công ty cổ phần (chiếm 17,650%) và 01 công ty hợp danh (chiếm 0,004%).

Năm 2017, khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 680.639 tỷ đồng, chiếm 52,5%. Đứng thứ hai là Đồng bằng Sông Hồng có 306.260 tỷ đồng, chiếm 23,6%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 160.297 tỷ đồng, chiếm 12,4%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 70.605 tỷ đồng, chiếm 5,4%; Trung du và miền núi phía Bắc có 53.992 tỷ đồng, chiếm 4,2% và Tây Nguyên có 24.118 tỷ đồng, chiếm 1,9%.

Kinh doanh bất động sản là ngành có số vốn đăng ký mới nhiều nhất với 388.376 tỷ đồng, chiếm 30,0%, tiếp đến là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 198.042 tỷ đồng, chiếm 15,3%; Xây dựng có 190.823 tỷ đồng, chiếm 14,7%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 144.726 tỷ đồng, chiếm 11,2%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 67.391 tỷ đồng, chiếm 5,2%; Khoa học, công nghệ; Dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác có 59.776 tỷ đồng, chiếm 4,6%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 44.382 tỷ đồng, chiếm 3,4%;...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM