VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Khi nào được khuyến mại giảm giá 100% với hàng hóa, dịch vụ?

Một số trường hợp sẽ được áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Nguồn: internet

Khi nào được khuyến mại giảm giá 100% với hàng hóa, dịch vụ?

Theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/5/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sẽ có một số trường hợp được áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Bỏ mức trần khuyến mại: Cần có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ

Dịch vụ "ăn theo" World Cup 2018 sôi động từng ngày

Từ ngày 15/7/2018, cấm khuyến mại rượu, xổ số, thuốc lá

Quy định mới về hoạt động khuyến mại

Sẽ không còn khuyến mãi 50% khi nạp thẻ cho thuê bao di động trả trước

Theo đó, các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) sẽ được áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Chương trình khuyến mại tập trung gồm:

Một là, chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;

Hai là, các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm: Đợt Tết Âm lịch (30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch); Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Cũng theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) cũng sẽ được áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%.
Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM