cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên và nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lĩnh vực nào Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lĩnh vực nào Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa?

Tại Quyết định số 58/2016/QĐ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định rõ các ngành, lĩnh vực mà những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên và nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.

Điểm mới tại Dự thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và lộ trình thời gian tới

Để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt tiến độ và hiệu quả cao

Cụ thể, Quyết định số 58/2016/QĐ nêu rõ những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực:

- Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ khai thác khu bay;

- Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không;

- Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng;

- Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí;

- Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).

Trong khi đó, những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực:

- Sản xuất hóa chất cơ bản;

- Vận chuyển hàng không;

- Những doanh nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: Bán buôn gạo, đầu mối nhập khẩu xăng dầu;

- Sản xuất thuốc lá điếu;

- Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng;

- Trồng và chế biến cao su, cà phê tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh;

- Những doanh nghiệp  đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa;

- Kinh doanh bán lẻ điện (phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực).

PV.

Có thể bạn quan tâm