VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mục tiêu lợi nhuận trước thuế của Vinare năm 2017 là 279,020 tỷ đồng

năm 2016, ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 186,572 tỷ VND. Ảnh minh hịa. Nguồn: Internet

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế của Vinare năm 2017 là 279,020 tỷ đồng

Ngày 17/2, tại Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare) tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2017. Vinare đã đề ra mục tiêu kinh doanh năm 2017 với mức lợi nhuận trước thuế là 279,020 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với năm 2016.

Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nông nghiệp

Khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp quốc phòng

Chính phủ yêu cầu EVN không được nhận góp vốn từ doanh nghiệp cấp II, III

Tập đoàn Bảo Việt: Hợp lực để sẵn sàng cất cánh

Tham dự Hội nghị có đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, SCIC, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, lãnh đạo các công ty liên doanh cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của Vinare.

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Vinare Mai Xuân Dũng cho biết Năm 2016, thị trường bảo hiểm đã đạt kết quả tăng trưởng cao với tổng doanh thu phí toàn thị trường tăng 22,74% so với năm 2015 (đạt 86,049 tỷ VND).

Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ tăng 14,6% (đạt 36,372 tỷ VND); bảo hiểm nhân thọ tăng 28,3% (đạt 49,677 tỷ VND); ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 186,572 tỷ VND, tăng 16,5% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, các nghiệp vụ bán lẻ tiếp tục có sự tăng trưởng tốt (>20%); lợi nhuận nghiệp vụ bảo hiểm bước đầu được cải thiện, đặc biệt là nghiệp vụ tài sản.

Doanh thu phí đạt được của Vinare tăng 2,4% so với năm 2015, đạt 95,7% kế hoạch đề ra; doanh thu phí giữ lại giảm 8,5%, đạt 83,9% kế hoạch đề ra; thu nhập từ đầu tư và hoạt động kinh doanh khác là 213,465 tỷ đồng, đạt 106,7% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế là 270,773 tỷ đồng, đạt 104,1% kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2016, dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2017 còn nhiều khó khăn thử thách, Vinare đã đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 với chủ trương tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm; từng bước mở rộng thị trường tái bảo hiểm, nâng cao năng lực cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường (quản lý rủi ro, đào tạo, sản phẩm, các giải pháp phát triển bền vững).

Song song với đó, là việc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2017; đẩy mạnh hoạt động của Ban Phát triển Kinh doanh khu vực công, hợp tác SCA; Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực bảo hiểm tài sản công, rủi ro thiên tai, nông nghiệp…; Đánh giá và phân bổ nguồn lực, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực chuyên gia tính toán; tăng cường quản trị rủi ro; duy trì/nâng hạng xếp hạng tín nhiệm; Hoàn chỉnh các chính sách xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; tập trung quản trị chi phí theo hướng hiệu quả; nâng cao năng lực đầu tư.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM