VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm của VRG

Mục tiêu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt là tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 18%/năm với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm của VRG

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 18%/năm với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận 9.000 tỷ đồng vào năm 2020.

Chốt phương án thoái vốn tại Sabeco

62 doanh nghiệp xuất khẩu hải sản cam kết chống khai thác bất hợp pháp

Sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước: Vào chặng “nước rút“

Gia hạn thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu với VTVcab

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Theo đó, VRG đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 18%/năm với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận 9.000 tỷ đồng vào năm 2020.

Tại Kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt, VRG nhấn mạnh, mục tiêu chiến lược kinh doanh của Tập đoàn là duy trì phát triển là một tập đoàn kinh tế công nông nghiệp có quy mô lớn, đa dạng các sản phẩm nông công nghiệp để nâng cao hiệu quả toàn diện của Tập đoàn; Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường áp dụng khoa học - kỹ thuật trong việc sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm; Tăng dần giá trị sản phẩm công nghiệp, dịch vụ trong tổng giá trị sản phẩm Tập đoàn; Tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu, đa dạng hóa sở hữu trong Tập đoàn thông qua cổ phần hóa để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hiệu quả doanh nghiệp và tạo nguồn vốn để phát triển Tập đoàn.

Mục tiêu của VRG là tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 18%/năm với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận 9.000 tỷ đồng vào năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt bình quân 20%. Lợi nhuận toàn Tập đoàn trên vốn điều lệ bình quân 17%/năm.

Duy trì tổng diện tích cao su đến 2020 khoảng 400.000 ha, trong đó trong nước khoảng 285.000 ha, nước ngoài 115.000 ha. Sản lượng cao su gia tăng bình quân 15%/năm, đến 2020 khoảng 414.000 tấn; Tăng cường công tác thu mua mủ cao su tiểu điền, tăng sản lượng từ 60.000 tấn hiện nay lên 105.000 tấn vào năm 2020; Sản lượng tiêu thụ xấp xỉ 520.000 tấn năm 2020.

Tăng gấp đôi các sản phẩm như chỉ thun, găng tay, nệm, cao su kỹ thuật với công suất 23.000 tấn/năm hiện nay lên 45.000 tấn vào năm 2020; tiếp tục tìm kiếm đối tác phù hợp để phát triển các sản phẩm chế biến mủ cao su, các loại linh phụ kiên phụ trợ cho các ngành sản xuất khác trong nước.

Về chế biến gỗ, tăng công suất gỗ tinh chế và ghép tấm trung bình 10%/năm, sản lượng MDF tăng gấp đôi hiện nay, đạt khoảng 900.000 m3 vào năm 2020; nếu thị trường thuận lợi sẽ tiếp tục đầu tư ở khu vực có vùng nguyên liệu dồi dào như Tây Nguyên, Miền Trung, để tiếp tục nâng công suất vào sau năm 2020;

Trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn phấn đấu khai thác hiệu quả các khu công nghiệp hiện có, mở rộng giai đoạn 2 một số khu vực thuận lợi và đã có quy hoạch; chuyển khoảng 5.000 ha đất phù hợp, thuận tiện giao thông, gần nguồn nước sang sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao với doanh thu đến 2020 đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiền thân là Ban Cao su Nam bộ và chuyển thành sang Tổng Công ty Cao su Việt Nam (trực thuộc Bộ Nông nghiệp) từ tháng 7/1977. VRG nhận quyết định thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sau gần 30 năm hoạt động theo mô hình tổng công ty. Đến năm 2010, công ty mẹ của tập đoàn được chuyển thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tại thời điểm chốt giá trị doanh nghiệp, tập đoàn có 123 đơn vị thành viên. Trong đó, 75 doanh nghiệp cấp II và 48 doanh nghiệp cấp III. 

Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm nay lần lượt đạt 19.900 tỷ đồng và 3.060 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và sản lượng sau cổ phần hoá dự báo đạt 15% mỗi năm. Đến năm 2020, sản lượng cao su tiêu thụ xấp xỉ 520.000 tấn, mang về 40.000 tỷ đồng doanh thu và có mức chia cổ tức 10%. 

Theo phương án cổ phần hoá do VRG công bố, giá trị thực tế của doanh nghiệp cho mục đích xác định quy mô vốn điều lệ là 40.736 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước chiếm hơn 95%. Đóng góp lớn trong số này là quỹ đất rộng 244.000 ha phân bố rộng khắp tại 18 tỉnh thành trên cả nước, thuộc quyền sở hữu của công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên, đơn vị sự nghiệp.

Giá khởi điểm được xác định theo phương pháp tài sản cho việc phát hành cổ phần lần đầu là 12.200 đồng. Thông qua đơn vị xây dựng phương án cổ phần hoá là Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), giá khởi điểm được đề xuất lên 13.000 đồng một cổ phần.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động hiện tại, tập đoàn thống nhất trình Thủ tướng mức giá này và ước tính số tiền thu về từ bán cổ phần khoảng 12.834 tỷ đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM