Thắp lại ngọn lửa cho nhân viên

Thắp lại ngọn lửa cho nhân viên
Trong một bài viết mang tên Energize Your Employees to Help Them Realize Untapped Potential (Nạp năng lượng cho nhân viên để giúp họ làm bật dậy tiềm năng chưa được khai phá, tạp chí SHRM, năm 2004), tác giả Steve Bates có nêu một thực tế tại Mỹ, một doanh nghiệp điển hình chỉ có 25% nhân viên hài lòng với công việc và cũng bằng đó nhân viên mất đi sự hào hứng, số còn lại cũng không cảm thấy thú vị với công việc của họ.

Nhận diện nhân viên trung thành

Nhận diện nhân viên trung thành
Một nhân viên trung thành không có nghĩa là một nhân viên đã làm việc lâu năm mà điều quan trọng là nhân viên ấy phải luôn nắm bắt được và hành động vì tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu của doanh nghiệp.

“Ngồi cùng thuyền” khi M&A

“Ngồi cùng thuyền” khi M&A
Điều quan trọng đối với một thương vụ mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A) không phải chỉ là đàm phán thành công, mà còn là việc chủ mới - người cũ sẽ “ngồi cùng thuyền” như thế nào…

Dấu hiệu công ty sắp cắt giảm nhân sự

Dấu hiệu công ty sắp cắt giảm nhân sự
Thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều công ty phải đối mặt với nguy cơ cắt giảm nhân sự nhằm tiết kiệm chi phí. Liệu công ty của bạn có nằm trong số đó? Hãy nhận biết những dấu hiệu dưới đây để biết câu trả lời: