VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC không ngừng đổi mới quản trị nội bộ

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, DATC luôn quan tâm đến các hoạt động đoàn thể, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên

DATC không ngừng đổi mới quản trị nội bộ

Xác định công tác quản trị nội bộ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến thành công trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, nên trong thời gian qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu…

DATC: Đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển

DATC: Tạo đà vững chắc, thiết lập thành công

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: Thách thức và kỳ vọng trong giai đoạn mới

Phát triển vững mạnh từ giá trị cốt lõi

DATC thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ

Thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ

Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống thể chế, tạo môi trường pháp lý cho hoạt động của Công ty, DATC đã tập trung nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách đối với các hoạt động của Công ty. Công ty đã xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo trình Bộ ban hành Thông tư số 135/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC; Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 về hoạt động tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng. Đã hoàn thiện việc xây dựng và trình Bộ dự thảo Nghị định về cơ chế hoạt động của DATC.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình Bộ về Đề án chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cấp Công ty thành Tổng Công ty Mua bán nợ Việt Nam theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt Đề án tái cơ cấu DATC.

Song song với việc nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách cho các hoạt động của Công ty. Năm 2015, Công ty cũng đã hoàn thiện dự thảo bổ sung, sửa đổi hơn 40 quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và cải tiến cơ chế tiền lương, Công ty đã tập trung phát triển nguồn nhân lực, chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Công ty đã hoàn thành công tác rà soát, đánh giá cán bộ, xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ tại các Ban nghiệp vụ, Chi nhánh Trung tâm thuộc Công ty; quy hoạch chức danh Phó Tổng Giám đốc. Hoàn thiện trình Bộ Tài chính quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Bộ.

Bên cạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, Công ty đã thực hiện cải tiến cơ chế tiền lương theo hướng khoán quỹ tiền lương gắn với hiệu quả kinh doanh của đơn vị thuộc Công ty nhằm tạo sự gắn kết giữa thu nhập và kết quả công tác, tạo động lực khuyến khích người lao động tích cực đóng góp vào thành quả hoạt động chung của đơn vị và công ty.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trên, trong thời gian qua, DATC đã liên tục phát động và ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác; Hội nghị người lao động Công ty; tổng kết công tác Thi đua khen thưởng. Đồng thời, duy trì và tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như WB, ADB, IPAF, KAMCO, WOORI F&I, JICA nhằm tiếp thu kinh nghiệm trong chiến lược phát triển Công ty, xử lý nợ và tài sản nhà nước và tìm kiếm cơ hội tham gia vào cải cách doanh nghiệp.

Song song với việc duy trì mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài, Công ty đã lựa chọn các đối tác trong nước (chủ yếu là các ngân hàng và tổ chức có chức năng mua bán nợ) để hợp tác trong xử lý nợ, cung cấp dịch vụ tài chính và hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp.

Triển khai các hoạt động về công tác Đảng, đoàn thể theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Công ty đã tập trung phổ biến quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Kiện toàn tổ chức các Chi bộ trực thuộc và chỉ đạo hoàn thành Đại hội đảng trong 11 Chi bộ tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức vận động đoàn viên công đoàn quyên góp ủng hộ quỹ từ thiện xã hội…

Đặc biệt, trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc luôn tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chấp hành pháp luật trong từng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Giữ vững sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo và phát huy tốt vai trò tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các đơn vị trực thuộc một cách đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Bên cạnh đó, việc gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ công nhân viên hướng đến mục tiêu chung đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; Tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan nhà nước liên quan, sự phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty để giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ban Lãnh đạo Công ty luôn mạnh dạn đổi mới phương pháp giao kế hoạch gắn với các chính sách tiền lương và hiệu quả kinh doanh, cùng với việc khen thưởng kịp thời đã tạo động lực khuyến khích từng đơn vị và người lao động phát huy năng lực cống hiến, góp phần lớn trong hiệu quả hoạt động.

Tiếp tục đổi mới

Trong những tháng còn lại của năm 2016 và những năm tới, DATC tiếp tục nghiên cứu để sớm hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, lao động, chính sách tiền lương phù hợp với Đề án nâng cấp Tổng công ty và chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các chính sách về điều chuyển lao động từ các Chi nhánh, Trung tâm làm việc tại cơ quan văn phòng Công ty và ngược lại, kể cả việc điều chuyển cán bộ lãnh đạo các Ban, Chi nhánh, Trung tâm để bổ sung, tăng cường cho các đơn vị trong Công ty.

Cùng với đó, hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhân viên Công ty để sớm xây dựng thang bảng lương, chuyển xếp lương đối với người lao động theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015. Thường xuyên đánh giá, phân loại cán bộ qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó xây dựng chương trình đào tạo trong nước, kể cả việc đào tạo tại nước ngoài để đáp ứng với nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực cống hiến để thu hút người tài xây dựng và phát triển công ty.

Đồng thời, Công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động tại cơ quan văn phòng Công ty và các Chi nhánh, Trung tâm. Thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Giữ vững sự đoàn kết, nhất trí cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban chấp hành Công Đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức khác thông qua quy chế phối hợp cùng hướng đến mục tiêu chung vì lợi ích của Nhà nước, người lao động và sự phát triển vững mạnh của công ty

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM