VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Vinalines kỳ vọng đơn thuốc tái cơ cấu

Vinalines kỳ vọng đơn thuốc tái cơ cấu

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 277/TB - VPCP sẽ là kim chỉ nam để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) định vị lại hướng đi cho đội tàu biển treo cờ quốc gia.

Đây là đánh giá của ông Nguyễn Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines về kết luận của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới tình hình tài chính và Đề án Tái cơ cấu của Vinalines.

Theo ông Huệ, hiện nhiệm vụ cấp bách đối Vinalines là phải cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 277/TB – VPCP, với trọng tâm là gom lại nguồn lực đang bị phân tán, dồn cho những lĩnh vực cốt lõi, liên quan trực tiếp tới lĩnh vực vận tải biển.

Cần phải nói thêm rằng, Đề án Tái cơ cấu tổng thể đã được đơn vị này khởi động từ tháng 10/2011 - thời điểm mà lần đầu tiên trong vòng 15 năm hoạt động, Vinalines phải công bố số lỗ kỷ lục, lên tới 613 tỷ đồng.

Được biết, theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, Vinalines sẽ tập trung vào 3 nhóm kinh doanh chính là: vận tải biển, cảng biển và dịch vụ.

Về cảng biển, Tổng công ty cần nghiên cứu khả năng cơ cấu lại phần vốn góp tại các liên doanh đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển; phân tích rõ tính pháp lý và hiệu quả của phương án thoái vốn. Thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp cảng biển, tập trung đầu tư xây dựng, khai thác cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) và cảng Cái Mép, Thị Vải.

Bên cạnh đó, Vinalines phải rà soát từng khâu quản lý để cắt giảm chi phí, đảm bảo khai thác cảng biển có hiệu quả. Về tàu biển, phải đẩy mạnh việc cơ cấu lại đội tàu phù hợp với nhu cầu thị trường; có phương án bán những tàu cũ khai thác không hiệu quả để giảm lỗ; cổ phần hóa các công ty vận tải biển khi đủ điều kiện; nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu. Về dịch vụ, thực hiện rút vốn từ các khối kinh doanh ngoài ngành; tái cơ cấu về quy mô hoạt động dịch vụ hàng hải, đặc biệt là lĩnh vực logistic, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Theo ông Đỗ Xuân Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội chủ tàu Việt Nam, “đơn thuốc” mà Chính phủ vừa “kê” này là rất phù hợp với “bệnh tình” của Vinalines.

Được biết, với việc đầu tư góp vốn vào 53 công ty con, công ty liên kết với giá trị đầu tư 3.460 tỷ đồng, Vinalines đang dẫn đầu khối doanh nghiệp nhà nước ngành giao thông - vận tải về số đầu mối và lượng vốn đầu tư ra ngoài công ty mẹ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM