VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Khuyến cáo doanh nghiệp lưu ý về chống lẩn tránh phòng vệ thương mại

Doanh nghiệp được khuyến cáo cần lưu ý về khả năng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại sẽ được áp dụng (Ảnh minh họa: Internet)

Khuyến cáo doanh nghiệp lưu ý về chống lẩn tránh phòng vệ thương mại

Các doanh nghiệp được khuyến cáo trong quá trình ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra cần lưu ý về khả năng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại sẽ được áp dụng.

Các vụ kiện phòng vệ thương mại có xu hướng gia tăng

Doanh nghiệp cần chủ động phòng vệ thương mại trong sân chơi hội nhập

Việt Nam đang đối diện 128 vụ việc phòng vệ thương mại

Doanh nghiệp Việt cần chủ động phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT kèm thông báo về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Hàng hóa thuộc đối tượng điều tra là các sản phẩm thép cuộn và thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7213.99.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 và 9839.20.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Sau khi ban hành Quyết định này, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) sẽ ban hành bản câu hỏi điều tra nhằm thu thập số liệu phục vụ điều tra.

Căn cứ Điều 82 của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, thời hạn điều tra vụ việc không quá 6 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương ra quyết định điều tra. Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn điều tra có thể được gia hạn một lần không quá 6 tháng.

Căn cứ Điều 83 của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại nếu xác định có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp trong quá trình ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra cần lưu ý về khả năng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại sẽ được áp dụng.

Căn cứ điều 74 Luật Quản lý ngoại thương, đối với các tổ chức, cá nhân quan tâm muốn tiếp cận thông tin về vụ việc, đề nghị gửi đơn đăng ký bên liên quan về Cục Phòng vệ thương mại trong thời gian tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 8/5, Cục Phòng vệ thương mại đã nhận được hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương và CTCP Gang thép Thái Nguyên (bên yêu cầu) đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn.

Sau quá trình xem xét, tiếp nhận tài liệu bổ sung, ngày 13/6, Cục Phòng vệ thương mại đã có công văn về việc xác nhận hồ sơ của bên yêu cầu nộp là đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam về các biện pháp phòng vệ thương mại.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM