VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

03 nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

03 nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

Quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Quy định tỷ lệ hoa hồng đối với đại lý bảo hiểm

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo các nguyên tắc như sau:

Một là, số tiền bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó, trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo quy định.

Hai là, giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ: Không thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Và dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Ba là, không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm.


PV.

Có thể bạn quan tâm