thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cá nhân đủ 15 tuổi được mở tài khoản mà không cần tài sản riêng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cá nhân đủ 15 tuổi được mở tài khoản mà không cần tài sản riêng

Ngày 26/12/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 32/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Quy định mới về cấm sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp

Tính pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp như thế nào?

Quy định về mở tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài

Theo đó, kể từ ngày 01/03/2017, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được phép mở tài khoản thanh toán mà không cần phải có tài sản riêng như quy định hiện hành.

Cụ thể, theo Thông tư số 32/2016/TT-NHNN các cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

Một là, người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Hai là, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Ba là, người chưa đủ 15 tuổi , người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp  luật;

Bốn là, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ. 

Ngoài  ra, Thông tư cũng sửa đổi khái niệm về chủ tài khoản thanh toán của tổ chức “Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản” để phù hợp với quy định tại Nghị định 80/2016/NĐ-CP. 

Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

PV.

Có thể bạn quan tâm