VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Căn cứ đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Căn cứ đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu?

Ông Nguyễn Văn Thành (TP. Hồ Chí Minh) hỏi, nhà thầu A, B, C liên danh và thống nhất tên gọi trong thỏa thuận liên danh là "A-B-C". Nhưng trong đơn dự thầu và các văn bản khác lại ghi là "Liên danh nhà thầu A-B-C". Tổ tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu trên không hợp lệ vì tên trong thỏa thuận liên danh và đơn dự thầu không đồng nhất với nhau. Vậy tổ tư vấn đánh giá đơn dự thầu không hợp lệ vì sai tên nhà thầu có đúng theo quy định không?

Doanh nghiệp phải công bố năng lực xây dựng mới được dự thầu?

Trường hợp nào nhà thầu được bổ sung tài liệu chứng minh năng lực?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với câu hỏi của ông Thành, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM