VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu

Ông Võ Minh Long (TPHCM) hỏi: Hồ sơ mời thầu yêu cầu các tiêu chuẩn về tài chính, năng lực kinh nghiệm thấp hơn quy định nêu tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp thì có đúng không?

Giá dự thầu phải gồm cả chi phí dự phòng

Ngày 2/8, hút thêm 2.500 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Dự án sử dụng vốn ODA, chọn nhà thầu thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, các cá nhân, tổ chức phải áp dụng Mẫu ban hành kèm Thông tư này. Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và Điều kiện chung của hợp đồng; đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu.

Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ngoài ra, trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Đối với trường hợp của ông Long, việc lập hồ sơ mời thầu đối với từng gói thầu căn cứ theo quy định nêu trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM