VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kế toán trường học được hưởng phụ cấp trách nhiệm

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kế toán trường học được hưởng phụ cấp trách nhiệm

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn An (Trà Vinh), nhân viên kế toán tại các trường học làm việc và kiêm nhiệm nhiều nhưng không có chế độ ưu đãi. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông An đề nghị xem xét cho nhân viên kế toán trường học hưởng phụ cấp ưu đãi.

Nhà thầu có được thuê thiết bị để tham gia đấu thầu?

Nhà thầu nộp bổ sung catalogue hàng hóa có bị vi phạm?

Chi nhánh có phải đăng tải thông tin năng lực xây dựng?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ tiền lương, các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, với nguyên tắc “Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch đó”.

Hiện nay, viên chức làm công tác kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM