VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phụ cấp thâm niên nghề khi chuyển ngành

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phụ cấp thâm niên nghề khi chuyển ngành

Ông Nguyễn Hữu Ngãi (tỉnh Tây Ninh) là sĩ quan quân đội có 11 năm phục vụ tại ngũ, chuyển ngành năm 1987. Ông Ngãi hỏi, khi ông nghỉ hưu có được cộng phụ cấp thâm niên để làm cơ sở tính lương hưu không?

Lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội hay gửi tiết kiệm?

Có được thay đổi hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp?

BHXH Hà Nội thu hồi 147,9 tỷ đồng nợ đọng qua thanh tra, kiểm tra

Để được hưởng lương hưu tối đa, tự đóng BHXH như thế nào?

Về vấn đề này, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, quy định:

Trường hợp người lao động chuyển ngành sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân hoặc phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu tại thời điểm liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Trường hợp, người lao động chuyển ngành sang các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu thực hiện theo quy định hiện hành (Điều 62 Luật BHXH).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM