VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Năm 2002, gia đình ông Trần Hoài Nam mua một mảnh đất tại xã An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đất đã có giấy chứng nhận từ năm 1995. Nay gia đình ông mới có điều kiện làm thủ tục sang tên. Ông Nam hỏi, căn cứ tính thuế mảnh đất của gia đình ông là giá đất năm 2002 hay 2017?

Thủ tục cho dự án nước ngoài thuê đất làm dự án

Nhận chuyển nhượng đất của xã có được cấp sổ đỏ?

Tăng cường thanh tra để chống thất thu thuế

Giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định như sau:

1. Đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất:

- Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng cao hơn giá đất do UBND tỉnh Tuyên Quang quy định áp dụng cho năm 2017 thì giá đất để tính thuế thu nhập cá nhân là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND tỉnh Tuyên Quang quy định áp dụng cho năm 2017 thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do UBND tỉnh Tuyên Quang quy định áp dụng cho năm 2017.

2. Đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất:

- Giá chuyển nhượng đất được xác định như điểm 1 nêu trên.

- Giá nhà và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM