VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Chuyển mục đích sử dụng hàng trăm ha đất tại 10 địa phương

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND 10 địa phương chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh được quyết định chuyển mục đích sử dụng 94,76 ha đất trồng lúa để thực hiện 18 dự án, công trình; UBND tỉnh Long An được quyết định chuyển mục đích sử dụng 55.088,8 m2 đất trồng lúa để thực hiện 7 dự án, công trình; UBND tỉnh Thái Nguyên được quyết định chuyển mục đích sử dụng 88,03 ha đất trồng lúa để thực hiện 38 dự án, công trình; UBND tỉnh An Giang được quyết định chuyển mục đích sử dụng 50,96 ha đất trồng lúa để thực hiện 12 dự án, công trình; UBND tỉnh Bình Dương được quyết định chuyển mục đích sử dụng 40.540 m2 đất trồng lúa để thực hiện Dự án xây dựng khu trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên.

UBND TP. Hải Phòng được quyết định chuyển mục đích sử dụng 3,55 ha đất trồng lúa để thực hiện 2 dự án trên địa bàn TP. Hải Phòng; UBND tỉnh Phú Yên được quyết định chuyển mục đích sử dụng 64,16 ha đất trồng lúa để thực hiện 28 dự án, công trình; UBND tỉnh Đắk Lắk được quyết định chuyển mục đích sử dụng 1,27 ha đất trồng lúa để thực hiện công trình tuyến kênh tưới Hồ Bảy Thiện; UBND tỉnh Bắc Kạn được quyết định chuyển mục đích sử dụng 182.472,4 m2 đất trồng lúa để thực hiện 61 dự án, công trình; UBND tỉnh Tuyên Quang được quyết định chuyển mục đích sử dụng 6,19 ha đất trồng lúa để thực hiện 15 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 10 địa phương chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định của Chính phủ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM