Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng luật pháp

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng luật pháp
(Tài chính) Trong hai ngày (từ 16-17/7), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã tổ chức phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe các tờ trình từ các Bộ chủ trì soạn thảo, báo cáo thẩm định và tập trung thảo luận, cho ý kiến về các dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật Dân số; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đặt việc làm luật lên hàng đầu - bước quan trọng triển khai thi hành Hiến pháp mới

Đặt việc làm luật lên hàng đầu - bước quan trọng triển khai thi hành Hiến pháp mới
(Tài chính) Kỳ họp thứ Bảy là kỳ họp đầu tiên sau khi Hiến pháp mới có hiệu lực thi hành. Theo Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Bùi Mạnh Hùng, Kỳ họp thứ Bảy là một trong những kỳ có vị trí đặc biệt quan trọng, có nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp, cụ thể hóa các nội dung đã được hiến định thông qua việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới các đạo luật. Kết quả Quốc hội đã thông qua 11 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến về 16 dự án luật, 1 nghị quyết khác. Và đây đều là những dự luật quan trọng có liên quan trực tiếp đến việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp mới, sớm đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Sửa đổi các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp để phục vụ nhân dân

Sửa đổi các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp để phục vụ nhân dân
(Tài chính) Một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ Bảy là Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu đối với các dự án Luật về tổ chức bộ máy Nhà nước. Đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự án Luật này, song Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Phương cũng cho rằng, vẫn có một số quy định theo hướng tăng thêm quyền, thêm bộ máy mà chưa có căn cứ thật xác đáng. Các Luật về tổ chức bộ máy phải tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan Nhà nước phát huy hiệu quả nhất chức năng, thẩm quyền theo quy định của Hiến pháp để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Vì vậy, việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật này tới đây cần bảo đảm tinh thần này.

Thể chế hóa quy định về Kiểm toán Nhà nước

Thể chế hóa quy định về Kiểm toán Nhà nước
(Tài chính) Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là một bộ phận trong hệ thống tổ chức của Nhà nước pháp quyền, là phương thức, công cụ thực hiện quyền lực của nhân dân thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm toán và giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Tổng cục Hải quan tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013

Tổng cục Hải quan tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013
(Tài chính) Ngày 13/5/2014, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và Cục Hải quan Hà Nội. Đến tham dự hội nghị có PGS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường.

Chế độ kinh tế trong Hiến pháp tạo điều kiện đổi mới và phát triển toàn diện

Chế độ kinh tế trong Hiến pháp tạo điều kiện đổi mới và phát triển toàn diện
(Tài chính) Trên cơ sở lồng ghép chương II và III trong Hiến pháp năm 1992 với nhiều nội dung đổi mới sâu sắc và toàn diện, Chế độ kinh tế trong Hiến pháp sửa đổi vừa tạo môi trường pháp lý hết sức thông thoáng khơi nguồn nội lực, thu hút ngoại lực cho tất cả các thành phần kinh tế đua tài phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

Bước tiến mới trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững

Bước tiến mới trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững
(Tài chính) Một trong những nội dung quan trọng của Hiến pháp năm 2013 là những nội dung được quy định tại Chương III và các chương có liên quan về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường. Những quy định này đã thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân ta về đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trên 3 trụ cột chính: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Đây là cơ sở hiến định, là bảo đảm về mặt chính trị - pháp lý để phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời kỳ mới.

Hiến pháp (sửa đổi) - nền tảng phát triển kinh tế theo hướng đồng bộ và toàn diện

 Hiến pháp (sửa đổi) - nền tảng phát triển kinh tế theo hướng đồng bộ và toàn diện
(Tài chính) Từ ngày 1/1/2014, Hiến pháp (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thi hành, trở thành nền tảng chính trị – pháp lý để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Phóng viên đã phỏng vấn TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về vấn đề phát triển kinh tế trong mối quan hệ với tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp (sửa đổi).