VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ủy thác xuất khẩu hàng tái xuất thì không được hoàn thuế

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Cầu Treo, Cục Hải quan Hà Tĩnh. Nguồn: PV.

Ủy thác xuất khẩu hàng tái xuất thì không được hoàn thuế

Việc tái xuất hàng hóa phải thực hiện bởi người NK ban đầu hoặc người được người NK ban đầu ủy quyền, ủy thác XK. Trường hợp tái xuất không thực hiện bởi người NK ban đầu hoặc người được người NK ban đầu ủy quyền, ủy thác XK thì không được hoàn thuế.

Chuyển biến tích cực sau các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Bắt lô hàng quà biếu chứa đầy thực phẩm chức năng nhập khẩu từ Trung Quốc

Nhiều vướng mắc khi Nghị định về nhập khẩu hóa chất có hiệu lực

Tổng cục hải quan đốc thúc công tác cuối năm tại Hải quan Hải Phòng

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan Nghệ An về quy định hoàn thuế đối với hàng hóa NK sau đó phải tái xuất ra nước ngoài. 

Cụ thể, gặp vướng với quy định hoàn thuế đối với hàng hóa NK sau đó phải tái xuất ra nước ngoài tại Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, Cục Hải quan Nghệ An thắc mắc: đối với các lô hàng NK kinh doanh sau đó tìm được khách hàng XK không phải là trường hợp phải tái xuất thì có thuộc diện được hoàn thuế NK? Trường hợp DN B mua hàng hóa NK của DN A và XK ra nước ngoài nguyên trạng, chưa gia công, chế biến tại Việt Nam thì có thuộc diện được hoàn thuế NK và không thu thuế XK tại thời điểm XK hay không?  

Hướng dẫn vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì: Trường hợp hàng hóa NK sau đó tìm được khách hàng nước ngoài và XK hàng hóa ra nước ngoài thì được hoàn thuế quy định tại Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nếu thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13.

Bên cạnh đó, tại điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định hàng hóa NK đã nộp thuế NK nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan thì được hoàn thuế NK đã nộp. 

Việc tái xuất hàng hóa phải thực hiện bởi người NK ban đầu hoặc người được người NK ban đầu ủy quyền, ủy thác XK. 

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp tái xuất không thực hiện bởi người NK ban đầu hoặc người được người NK ban đầu ủy quyền, ủy thác XK thì không được hoàn thuế.

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm