VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Thuế Cao Bằng thu ngân sách 9 tháng tăng 33,8%

Cục Thuế Cao Bằng tập trung đối thoại, tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phát triển. Ảnh: Hồng Minh

Cục Thuế Cao Bằng thu ngân sách 9 tháng tăng 33,8%

Theo số liệu báo cáo nhanh của Cục Thuế Cao Bằng, 9 tháng đầu năm, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh này đạt 79% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Cục Thuế Hà Giang dốc sức thu ngân sách những tháng cuối năm

Hưng Yên: Nhiều giải pháp tăng thu giai đoạn nước rút

Nhiều khả năng thu vượt dự toán năm 2017

Thuế Hòa Bình: 9 tháng thu ngân sách đạt 79% dự toán

Thái Nguyên: ‘Cán đích’ sớm nhiệm vụ thu ngân sách

Số thu của ngành Thuế tiếp tục tăng trưởng mạnh

Báo cáo chi tiết của đơn vị này cũng cho biết, 9 tháng đầu năm, một số khoản thu trên địa bàn đạt khá như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 69,3% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 73,7% dự toán; thu từ khu vực công thương nghiệp, ngoài quốc doanh  đạt 54,6% dự toán; thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 70,1% dự toán; thu phí - lệ phí đạt 93,2% dự toán; thu lệ phí trước bạ đạt 45,6%; thu từ tiền sử dụng đất đạt 137,6% thực hiện năm 2016.

Bên cạnh đó, một số khoản thu còn đạt thấp so với dự toán giao như: Thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới đạt 33,4%; thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 14,2%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,1%... Có 6/14 đơn vị trong ngành có số thu đạt trên 60% dự toán tỉnh giao. 2 đơn vị có số thu chưa đạt 50% dự toán.

Cũng theo báo cáo, riêng lĩnh vực thu từ phí cửa khẩu 9 tháng đầu năm tăng so với năm 2016 là 106,7%. Trong đó, Cửa khẩu Thạch An tăng 190,3%; Phục Hòa 112,8%; Hạ Lang 74,9%; Hà Quảng 66,5%. . .

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2017, Cục Thuế tiếp tục triển khai một số giải pháp cho công tác thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại, trong đó tập trung tổ chức thu ngân sách; quản lý chặt chẽ nguồn thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế; đôn đốc người nộp thuế kê khai và nộp thuế điện tử.

Tiếp tục tổ chức đối thoại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM