VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh: Thu hồi 8.110 tỷ đồng nợ thuế

Giao dịch tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh: Thu hồi 8.110 tỷ đồng nợ thuế

Theo Cục Thuế TP.HCM, tính đến hết tháng 10/2017 đơn vị đã thu hồi được 8.110 tỷ đồng tiền nợ thuế trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 4.866 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 3.244 tỷ đồng.

Yên Bái thu ngân sách đạt 93% dự toán

Lai Châu tích cực chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh

Ngành Thuế yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ thuế

Nợ thuế của doanh nghiệp đã ‘chết’, ‘mất tích’ chiếm hơn 38%

Cục Thuế TP. Hà Nội: Công khai 1.318 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội: “Nước rút” hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Tổng cục Thuế: Đôn đốc thu hồi nợ thuế

Tính đến ngày 31/10, tổng số nợ có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) tại Cục Thuế TP.HCM là 7.899 tỷ đồng (chiếm 3,31% trên tổng số nợ thực hiện thu năm 2017), giảm  24,22 % (tương đương giảm 2.524 tỷ đồng) so với thời điểm 30/9/2017 và giảm 27,59% tương đương 3.009 tỷ đồng so với  số nợ đến thời điểm 31/12/2016.  Đây là tháng có số nợ có khả năng thu giảm cao nhất từ đầu năm tới nay, 

Cục Thuế TP.HCM cho biết, trong 10 tháng đầu năm Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 100% thông báo tiền nợ thuế và tiền chậm nộp (TB07), đồng thời đã thực hiện cưỡng chế 85% đối tượng thuộc diện cưỡng chế theo quy định của của Luật Quản lý Thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. 

Để tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2017 đạt hiệu quả cao, Cục Thuế đã có thông báo công khai thông tin 182 doanh nghiệp nợ thuế đợt I/2017 và 209 doanh nghiệp nợ thuế đợt II/2017 lên trang thông tin ngành thuế và trên tạp chí thuế; thực hiện biện pháp ngăn chặn tạm dừng xuất cảnh đối với những đối tượng được quy định ở Luật quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM