VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngành Thuế ưu tiên thực hiện Chính phủ điện tử

Ngành Thuế đã triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu nộp thuế. Ảnh: T.L.

Ngành Thuế ưu tiên thực hiện Chính phủ điện tử

Năm 2017, ngành Thuế vẫn đặt trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế theo mục tiêu của Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Hà Nội: Đã có hơn 96% doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Cục Thuế Ninh Bình: Thành công nhờ cải cách toàn diện

Cục Thuế Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong hoạt động quyết toán thuế

Phú Thọ: Thu thuế ngoài quốc doanh đạt kết quả khả quan

Vietcombank đồng hành, phát triển cùng Quảng Nam

Kết quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp năm 2016 và những dự định năm 2017

Những kết quả trong công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính

Theo ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ngành Thuế đã triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu nộp thuế, giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục về thuế. Đến nay, cơ bản các thủ tục hành chính thuế của doanh nghiệp đã được thực hiện qua phương thức điện tử, hệ thống khai thuế và nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố.

Thực hiện việc nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Tổng cục Thuế đang triển khai thí điểm dịch vụ thuế điện tử đáp ứng việc tích hợp thông tin của các dịch vụ công thành trang thông tin điện tử hợp nhất, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính về thuế. Trong năm 2017, Tổng cục Thuế tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến cho nhóm dịch vụ: Hoàn thuế điện tử, Kê khai thuế qua mạng dành cho người nộp thuế là cá nhân, Nộp thuế điện tử cho người nộp thuế thực hiện thuế đất đai, lệ phí trước bạ và cho hộ cá nhân, Dịch vụ hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan Thuế.

Theo báo cáo về việc triển khai thuế điện tử cho thuế nhà, tính đến tháng 3/2017, Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai cho tất cả các Chi cục Thuế trên địa bàn TP.Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tổng số tờ khai đã tiếp nhận đến ngày 20/3/2017 là 480 tờ khai. Về hoàn thuế điện tử, dự kiến trong tháng 4/2017 sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc triển khai diện rộng dịch vụ hoàn thuế điện tử trên cả nước.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, để đẩy mạnh việc thực hiện Chính phủ điện tử, thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục xây dựng và nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Cơ quan Thuế sẽ duy trì, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4; phấn đấu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử đạt cấp độ 4; đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo đúng quy định và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định.

Tổng cục Thuế cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn về tích hợp hạ tầng, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành để phát triển dịch vụ điện tử trên phạm vi rộng, đáp ứng nội dung điện tử hóa các thủ tục hành chính có sự trao đổi liên ngành, liên bộ. Đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông cũng có quy định cũng như giải pháp kỹ thuật để các cơ quan Nhà nước chấp nhận tính pháp lý của chứng từ điện tử, ban hành quy định đối với người dân và doanh nghiệp về việc thực hiện các thủ tục đăng ký thông tin xác thực để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử.

Để thực hiện triệt để Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế đó là phải duy trì tỷ lệ các doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử. Công tác hỗ trợ việc khai, nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp mới thành lập hoặc khi nâng cấp ứng dụng mới phải được cán bộ Thuế thực hiện sát sao. Đồng thời, trong kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017, việc khai và nộp điện tử hoặc nộp qua tổ chức được ủy nhiệm thu đối với hộ kinh doanh, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… sẽ được ưu tiên hàng đầu.


Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm