VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thẩm quyền ký hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thẩm quyền ký hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập

Bà Trần Thị Tính (Quảng Ninh) ký hợp đồng làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện liên tục theo đợt 3 tháng, 6 tháng, 1 năm từ năm 2010 đến nay. Bà Tính hỏi, ngoài tiền lương, bà có được tiền thu nhập tăng thêm như các viên chức trong cơ quan không? Cơ quan bà có đủ thẩm quyền để ký hợp đồng lao động dài hạn không?

Sẽ có tiêu chí đánh giá cơ quan hành chính Nhà nước

Hàng hoá tiêu dùng nội bộ không phải xuất hoá đơn

Gỡ vướng về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Mục 3 Chương II Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, hàng năm, căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị quyết định việc sử dụng các quỹ theo quy định (Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi), trong đó việc sử dụng  quỹ bổ sung thu nhập để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm phải đảm bảo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác.

Do vậy, đề nghị bà đối chiếu quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị hiện đang công tác, để nắm được các quy định về việc hưởng thu nhập tăng thêm của mình.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận  giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động, được giao kết theo một trong các loại (hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng).

Đồng thời, theo quy định tại Quyết định số 388/2017/QĐ-UBND ngày 8/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hoặc giao Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (nếu có) ký hợp đồng lao động sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Do vậy, đề nghị bà căn cứ các quy định nêu trên để xác định việc ký kết hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM