VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Điều 3 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 đã quy định cụ thể mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Sẽ điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020?

Căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng khi tăng lương tối thiểu

Tăng lương tối thiểu vùng: Doanh nghiệp lo tăng chi phí sản xuất

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV cũng được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM