VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Từ ngày 21/9/2019, thưởng đến 5 triệu đồng cho cá nhân xuất sắc phòng, chống tội phạm

Thông tư số 61/2019/TT-BTC đã quy định cụ thể về nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Nguồn: internet

Từ ngày 21/9/2019, thưởng đến 5 triệu đồng cho cá nhân xuất sắc phòng, chống tội phạm

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, có hiệu lực từ ngày 21/9/2019.

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Chính phủ quyết liệt chỉ đạo phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại

Hợp tác phòng chống tội phạm mạng

Chính phủ ban hành Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm

Thông tư số 61/2019/TT-BTC đã quy định cụ thể về nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.

Trong đó, hỗ trợ việc thưởng bằng tiền cho cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy đảm bảo thành tích đến đâu hỗ trợ thưởng đến đó; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn thì được xem xét, đề nghị hỗ trợ thưởng bằng tiền với mức cao hơn; ưu tiên hỗ trợ thưởng cho tập thể nhỏ và cá nhân.

Theo Thông tư số 61/2019/TT-BTC, cơ quan quản lý cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy là cơ quan đầu mối lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thưởng bằng tiền đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Để tránh trùng lặp, không thống nhất về đối tượng được thưởng và mức thưởng trong hỗ trợ thưởng bằng tiền từ Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương, Bộ Công an (cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương) phối hợp với địa phương nơi có cá nhân, tập thể được đề nghị hỗ trợ thưởng bằng tiền.

Thông tư số 61/2019/TT-BTC nêu rõ, mức hỗ trợ thưởng bằng tiền cụ thể cho từng cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20 triệu đồng/tập thể/lần khen thưởng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM