VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo giáo viên, sức khỏe

Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên, sức khoẻ, áp dụng cho tất cả các loại hình tuyển sinh.

[Infographics] Các phương án tuyển sinh Trung học Phổ thông Quốc gia 2020

[Infographics] Đề xuất phương án thi, tuyển sinh sau năm 2020

[Infographics] Thí sinh cần nhớ các mốc tuyển sinh đại học

[Infographic] Giáo viên đang hưởng lương như thế nào?

[Infographics] Quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo giáo viên, sức khỏe - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM