VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

3.800 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động thành công

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

3.800 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động thành công

Ngày 26/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng.

Phát hành trái phiếu chính phủ: Kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước

Tháng 8/2018, giá trị giao dịch thứ cấp trên thị trường trái phiếu Chính phủ đạt hơn 147 nghìn tỷ đồng

Huy động thêm được 3.910 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Trong đó có các kỳ hạn là 5 năm (500 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.800 tỷ đồng.
Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,80%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/9/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,8%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,07%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/9/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,07%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 20 năm không có lãi suất trúng thầu.  Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 121.761 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM