VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

4.070 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

4.070 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ngày 15/2/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (2.000 tỷ đồng).

Kho bạc Nhà nước được thực hiện giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ

Huy động 6.815 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.751 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,96-5,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.800 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/2/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.651 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,01-6,60%/năm. Kết quả, huy động được 950 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,05%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/11/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.460 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.471,1593 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,90-8,40%/năm. Kết quả, huy động được 1.020,1593 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,97%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/2/2017).

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 20.917,4593 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

PV.

Có thể bạn quan tâm