Kinh doanh nước sạch Bắc Giang chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 181 tỷ đồng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hơn 18 triệu cổ phiếu Kinh doanh nước sạch Bắc Giang lên UPCoM

Ngày 31/10/2017, hơn 18 triệu cổ phiếu của CTCP Kinh doanh nước sạch Bắc Giang chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 181 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đầu tiên giao dịch cổ phần trên UPCoM theo Thông tư số 115/2016/TT-BTC

3,7 triệu cổ phiếu của Cơ khí Phổ Yên giao dịch trên UPCoM

Hơn 48,6 triệu cổ phiếu của CTCP Điện nước An Giang giao dịch trên UPCoM

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang tiền thân là đội Xây dựng công trình 76 thuộc Công ty Xây dựng tỉnh Hà Bắc được thành lập năm 1976. Năm 2005 Công ty Cấp thoát nước Bắc Giang được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang.

Trải qua hơn 40 năm hoạt động, từ một đơn vị có quy mô nhỏ, chỉ hoạt động ở số lĩnh vực, cơ sở vật chất nghèo nàn, trang thiết bị thô sơ, doanh thu thuần hàng năm chỉ đạt vài chục đến vài trăm triệu, đến nay công ty có hơn 250 cán bộ công nhân viên, doanh thu thuần năm 2016 đạt hơn 88 tỷ đồng.

Ngoài lĩnh vực chính là thi công các tuyến cấp nước sinh hoạt, công ty đã mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh với nhiều lĩnh vực như kinh doanh vật tư, trang thiết bị ngành cấp thoát nước, tư vấn và thiết kế các công trình cấp thoát nước.

Công suất thiết kế hệ thống cấp nước của công ty hiện nay là 38.500 m3/ ngày, đêm. 

Kết quả kinh doanh năm 2014 - 2016

                                                                                Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2015

2016

Vốn chủ sở hữu

182,8

184,2

Doanh thu thuần

73,6

88,2

Lợi nhuận sau thuế

2,3

3,8

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

10,075

10,150

Tỷ lệ cổ tức (%)

0,486%

1,36%

                                                Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016

Trong thời gian tới, Công ty hướng tới mục tiêu chất lượng sản phẩm trên cơ sở tiêu chuẩn ISO 9001-2008, mở rộng ngành nghề kinh doanh và tập trung ưu tiên đầu tư cho các khu, cụm công nghiệp lớn của tỉnh và các huyện miền núi..

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

110.500

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

4.400

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

3,98%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

2,42%

Cổ tức (%)

1,57

                      Nguồn: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bắc Giang

PV.

Có thể bạn quan tâm