VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Huy động 4.072 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Huy động 4.072 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 27/7/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Huy động 5.810 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sôi động thị trường trái phiếu chính phủ

Huy động 5.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.811 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,07-7,20%/năm. Kết quả, huy động được 2.760 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,11%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/7/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.351 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,62-7,40%/năm. Kết quả, huy động được 400 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,62%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/7/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 912 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,99-8,00%/năm. Kết quả, huy động được 912 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 06/7/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 206.878,2756 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

PV.

Có thể bạn quan tâm