VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Huy động thêm được 3.800 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Huy động thêm được 3.800 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Tại phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 26/9/2018, đã huy động được tổng cộng 3.800 tỷ đồng.

KBNN đã huy động trên 113 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

[Infographic] Tình hình thị trường trái phiếu chính phủ tháng 08/2018

Bộ Tài chính thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước

Hơn 8 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động được 109.711 tỷ đồng thông qua đấu thầu

Phát hành trái phiếu chính phủ: Kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước

Ngày 26/9/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Tổng khối lượng gọi thầu là 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng).  

Kết quả từ HNX cho thấy, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.800 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,80%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/9/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,80%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,07%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/9/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,07%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 121.761 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM