VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lần đầu tiên xuất hiện tổ chức nước ngoài giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lần đầu tiên xuất hiện tổ chức nước ngoài giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trong tháng 4/2018, lần đầu tiên đã xuất hiện giao dịch của tổ chức nước ngoài trên thị trường chứng khoán phái sinh với 189 hợp đồng được giao dịch.

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Kênh huy động vốn để phát triển kinh tế tư nhân

Nâng cao tính an toàn, bảo mật trong giao dịch chứng khoán trực tuyến

Chứng khoán lập đỉnh, chưa lo khả năng đảo chiều dòng vốn ngoại trong năm 2018

Chứng khoán phái sinh tăng trưởng tốt theo xu thế chung

Trong tháng 4, chỉ số thị trường cơ sở biến động mạnh nên giá các hợp đồng tương lai cũng biến động theo. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn có thanh khoản cao hơn và giá của hợp đồng tương lai cũng biến động đồng đều với chỉ số cơ sở VN30.

Thống kê của HNX cho thấy, dù VN30 Index sụt giảm hơn 100 điểm trong vòng 2 tuần cuối tháng, thì trên thị trường chứng khoán phái sinh khối lượng giao dịch tăng và liên tục đạt kỷ lục mới.

Khối lượng giao dịch cao nhất vào ngày 27/4 với 63.706 hợp đồng và giá trị giao dịch danh nghĩa đạt hơn 6.521 tỷ đồng, tương ứng gấp 1,62 và 1,66 lần so với kỷ lục lập trong các tháng trước đó.

HNX đánh giá thị trường chứng khoán phái sinh đã từng bước trở thành công cụ quan trọng để nhà đầu tư sử dụng, phòng ngừa rủi ro khi thị trường cơ sở đảo chiều.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng là 563.500 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt hơn 61.884 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,44% và 6,55% so với tháng trước.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 29.658 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa đạt 3.257 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 25,56% và 23,37% so với tháng trước.

Khối lượng mở OI toàn thị trường duy trì ổn định trong suốt tháng và đạt 8.315 hợp đồng tại ngày 27/4, giảm 11,18% so với tháng 3.

    Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 3

Tháng 4

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

519.649

563.500

8,44

2

Giá trị giao dịch

Tỷ đồng

58.081,37

61.884,12

6,55

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

9.362

8.315

-11,18

Nguồn: hnx.vn 

Thống kê của HNX cho thấy, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng 9,63% so với tháng trước, đạt 27.486 tài khoản. Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (98,31%).

Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước vẫn rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 0,43% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán tăng so với tháng 3, chiếm 1,09% khối lượng giao dịch.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 giảm so với tháng 3, đạt 1.957 hợp đồng, chiếm 0,17% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tuy nhiên, lần đầu tiên đã xuất hiện giao dịch của tổ chức nước ngoài trên thị trường chứng khoán phái sinh với 189 hợp đồng được giao dịch.

PV.

Có thể bạn quan tâm