VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thị trường chứng khoán: Duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thị trường chứng khoán: Duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt

Năm 2016, mặc dù chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt.

Những đổi mới giúp thị trường chứng khoán phát triển minh bạch

Yêu cầu sửa đổi Luật Chứng khoán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn chứng khoán

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 tổ chức hôm 15/12/2016, TS. Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, năm 2016, mặc dù chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới, TTCK Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, được đánh giá là 1 trong 5 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Thống kê mới nhất cho thấy, chỉ số VN-Index tăng 15%, HNX-Index tăng 0,8%; mức vốn hóa thị trường đạt 1.765 nghìn tỷ đồng, tương đương 42% GDP, tăng 30%; Thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô giao dịch bình quân đạt 6.860 tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với cuối năm 2015.

Về hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch, trên thị trường có 695 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết và 377 cổ phiếu đăng ký giao dịch. Tổng giá trị niêm yết đạt 712 nghìn tỷ đồng (tăng 22%) và 590 mã trái phiếu với tổng giá trị niêm yết là 934 nghìn tỷ đồng (tăng 22,5%).

Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán ước đạt 348 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2015. Huy động qua cổ phần hóa thoái vốn 11 tháng đầu năm 2016 đạt gần 8,1 nghìn tỷ đồng, tăng 46%; với tỷ lệ thành công tăng từ 40% lên 64%.

Về hoạt động đầu tư, số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt khoảng 1,67 triệu tài khoản, tăng 6% so với cuối năm 2015.

Trong 10 tháng đầu năm, dòng vốn nước ngoài vào ròng với giá trị cao nhất 5 năm qua. Giá trị danh mục liên tục gia tăng, đạt 17,3 tỷ USD vào cuối tháng 10/2016 (tăng 18% so với cuối năm 2015).

Đối với công tác quản lý và tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán,UBCKNN đã ban hành cơ bản đầy đủ các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo thông lệ quốc tế.

Đến nay, số lượng công ty chứng khoán hoạt động bình thường là 79 công ty (giảm 25% tổng số công ty chứng khoán), năng lực tài chính và công tác quản trị rủi ro của các công ty chứng khoán đã từng bước được nâng cao hơn.

Số lượng Công ty Quản lý quỹ đang hoạt động bình thường 46 công ty, với tổng số vốn điều lệ là 3.785 tỷ đồng, quản lý tổng khối lượng tài sản hơn 146 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 17,7% so với cuối năm 2015; số lượng quỹ đại chúng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các quỹ mở, mô hình quỹ mở được đánh giá là hiện đại, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hoạt động quản lý, giám sát các công ty đại chúng, các tổ chức niêm yết tiếp tục được tăng cường. Trong năm 2016, UBCKNN đã chấp thuận đăng ký công ty đại chúng cho 112 công ty, hủy đăng ký công ty đại chúng cho 33 công ty; hiện tại có 777 công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.

UBCKNN cũng đã thực hiện niêm yết mới cho 21 công ty, hủy niêm yết 17 công ty, đồng thời thực hiện đăng ký giao dịch mới cho 107 công ty trên UPCoM. Hệ thống công bố thông tin IDS của UBCKNN đến nay đã có khoảng 1.670 công ty đăng ký sử dụng để thực hiện công bố thông tin và báo cáo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm giúp đảm bảo hoạt động của thị trường được ổn định. Thống kê cho thấy, trong 11 tháng, UBCKNN đã ban hành 114 quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính đối với 63 tổ chức và 51 cá nhân, với tổng số tiền phạt 10,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBCKNN đã trực tiếp cũng như chỉ đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán tăng cường năng lực quản trị điều hành, thường xuyên giám sát tình hình thực hiện chế độ báo cáo và nghĩa vụ công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, giao dịch cổ đông lớn, cổ đông sáng lập… nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự minh bạch của thị trường.

PV.

Có thể bạn quan tâm