VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

TP. Hồ Chí Minh: Tổng dư nợ tín dụng tăng 10,5%

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

TP. Hồ Chí Minh: Tổng dư nợ tín dụng tăng 10,5%

Theo thông tin từ Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 8 đạt 1,364.7 ngàn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 3,5%); so với tháng 12/2015 tăng 10,5%.

Đề xuất áp dụng biện pháp phá sản với tổ chức tín dụng yếu kém

Tín dụng ngân hàng đổi hướng?

Tăng thêm vốn cho nền kinh tế

Tín dụng tăng trưởng 8,54%

Tổng vốn huy động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến đầu tháng 8 đạt 1,678.7 ngàn tỷ đồng, giảm 0.7% so tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 2.7%) và tăng 18% so với tháng cùng kỳ.

Vốn huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 54.7% tổng vốn huy động, tăng 16.3% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 12.7%, giảm 2% so tháng cùng kỳ. Còn vốn huy động bằng VNĐ chiếm 87.3% tổng vốn huy động, tăng 21.6%. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 53.7% tổng vốn huy động, tăng 14% so với tháng cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 8 đạt 1,364.7 ngàn tỷ đồng, tăng 0.8% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 3.5%); so với tháng 12/2015 tăng 10.5%. Dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần đạt 760.9 ngàn tỷ đồng, chiếm 55.8% tổng dư nợ, tăng 20% so tháng cùng kỳ.

Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 133.6 ngàn tỷ đồng, chiếm 9.8% tổng dư nợ, giảm 17.6% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 1,231 ngàn tỷ đồng, chiếm 90% tổng dư nợ, tăng 27% so với tháng cùng kỳ.

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Có thể bạn quan tâm