VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Siết chặt quản lý, sử dụng dòng vốn ODA

Siết chặt quản lý, sử dụng dòng vốn ODA

Ngày 8/3/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp với một số bộ, ngành, cơ quan hữu quan về việc quản lý vốn vay ODA và vay ưu đãi, nhằm tìm giải pháp quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Những vấn đề đặt ra đối với quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Tìm giải pháp cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Huy động nguồn lực tư nhân phát triển cơ sở hạ tầng: Thực trạng và giải pháp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan hữu quan...

Tại cuộc  họp, các ý kiến phát biểu đều thống nhất quan điểm, những chương trình, dự án ODA và vay ưu đãi nước ngoài phải bảo đảm nguyên tắc chỉ vay cho đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

Quan điểm này cần được quán triệt từ khâu đề xuất chủ trương, đàm phán, ký kết cũng như thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc phân định giữa chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển trong các dự án ODA còn chưa rõ ràng.

Chi cho đầu tư phát triển thường được nói tới là chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng, hay còn gọi là “phần cứng”. Ngoài ra, việc chi cho “phần mềm” như các dự án tăng cường năng lực, các dự án hỗ trợ kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, rất cần thiết, chi cho con người, cũng cần được xem là chi đầu tư phát triển.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khẳng định rõ vai trò của ODA đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam là hết sức quan trọng, nhất là đối với phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực bộ máy. Vì vậy, cần phát huy hiệu quả nguồn vốn này mang lại cho đất nước.

“Năng lực xây dựng thể chế, năng lực bộ máy rất quan trọng. Không chỉ hạ tầng cứng mà cả hạ tầng mềm cũng quan trọng. Thời gian qua, công tác quản lý ODA có nhiều tiến bộ, chặt chẽ hơn tuy nhiên, còn tồn tại bất cập, hạn chế" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu, trong giai đoạn tới phải thắt chặt quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản vay ODA, kể cả các dự án hỗ trợ kỹ thuật. Phải chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn để dòng vốn này đi vào phục vụ phát triển tốt hơn. Rà soát, cắt giảm các khoản chi không cần thiết trong các dự án ODA như mua ô tô. 

"Chính vì vậy, phải có tiêu chí rõ ràng hơn đâu là chi đầu tư phát triển, đâu là chi thường xuyên trong các dự án ODA. Phải làm rõ các khái niệm này, không để nhầm lẫn, dẫn đến khó khăn trong quản lý" - Thủ tướng khẳng định.

Để làm rõ vấn đề này, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính làm rõ khái niệm này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới. 

Đối với các chương trình, dự án ODA và các hiệp định đã ký từ năm 2017 về trước cần thực hiện theo Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách năm 2018 của Quốc hội.

Các cơ quan chủ quản chủ động rà soát, cắt giảm tối đa các khoản chi không hiệu quả, không phù hợp, chưa cần thiết để làm sao bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và trên cơ sở thống nhất với các nhà tài trợ; gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các khoản vay ODA mới chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không dùng cho chi thường xuyên.

Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng đã giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vốn ODA trong giai đoạn tới, lấy ý kiến của các bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM