VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 330,9 triệu USD

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 330,9 triệu USD

Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính chung trong 9 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 330,9 triệu USD.

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 8 tháng đầu năm 2018

8 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đầu tư 313,5 triệu USD ra nước ngoài

[Infographic] Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 7 tháng đầu năm 2018

Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 280 triệu USD

Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2018, cả nước có 99 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 286 triệu USD; có 23 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 44,8 triệu USD.

Như vậy, tính chung trong 9 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 330,9 triệu USD.

Trong 9 tháng năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 95,1 triệu USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư. Australia xếp thứ 2 với 46,7 triệu USD, chiếm 14,1% tổng vốn đầu tư.

Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,9 triệu USD, Slovakia xếp thứ 3 và chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM