VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đạt chỉ tiêu GDP 6,7%

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đạt chỉ tiêu GDP 6,7%

Ngày 17/08/2017, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 372/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các giải pháp bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng.

Luôn đồng hành và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam

Thêm động lực để kinh tế tư nhân phát triển

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong tăng trưởng xanh của Việt Nam

Các địa phương cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đặt quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã được Quốc hội thông qua, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,7% và các chỉ tiêu tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực theo kịch bản đã đề ra.
Trong các tháng cuối năm 2017, Thủ tướng đã đưa ra 12 nhiệm vụ, chính trị trọng tâm của từng Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước như sau:

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa, thương mại, đầu tư để kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng; không được chủ quan trong điều hành; tập trung theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách phù hợp, kịp thời; chú ý những diễn biến nhanh, phức tạp về tình hình thế giới, khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta và tình hình thiên tai, bão lũ đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều vùng, địa phương trong cả nước.

2. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; kịp thời xử lý những rào cản, kiến nghị; rà soát, cắt giảm tối đa các khoản chi phí cả chính thức và không chính thức, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

3. Tập trung chỉ đạo bảo đảm tín dụng cho nền kinh tế, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 21%. Sử dụng linh hoạt các công cụ thuế, tín dụng để hỗ trợ tăng đầu tư và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Xử lý kịp thời các vướng mắc về thuế, phí; tăng cường các hoạt động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch.

4. Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có 21 Chương trình mục tiêu và 2 Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài.

5. Tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; tập trung chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá; triệt để tiết kiệm chi, bảo đảm hiệu quả và theo dự toán được duyệt, kể cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính về thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội...

6. Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu để giảm nhập siêu; tăng cường xuất khẩu dịch vụ tại chỗ, đặc biệt là dịch vụ du lịch, trong đó lưu ý các mặt hàng và thị trường trọng điểm. Khẩn trương cải cách toàn diện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để cắt giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Có các biện pháp hiệu quả kiểm soát nhập khẩu, nhất là áp dụng những hàng rào kỹ thuật, đúng quy định của pháp luật và phù hợp các cam kết quốc tế.

7. Thúc đẩy tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, tạo niềm tin cho người tiêu dùng; phát triển sản xuất và phân phối những hàng hóa trong nước có chất lượng tốt, thay thế hàng nhập khẩu. Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

8. Có giải pháp cụ thể; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận điện năng, đất đai, thị trường tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; giải quyết tốt thủ tục đầu tư; tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính.

9. Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn, bảo đảm hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đã đề ra cho năm 2017; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình trì hoãn, làm chậm cổ phần hóa, thoái vốn và những sai phạm.

10. Tăng cường thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội để cộng đồng doanh nghiệp, người dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng và tham gia tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tạo niềm tin và động lực tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.

11. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ tình hình, có phương pháp tính GDP phù hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo trên nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

12. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có kế hoạch, giải pháp cụ thể; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo và chủ động đề xuất giải pháp đối với những vấn đề phát sinh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Phiên họp thường kỳ hàng tháng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM