VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả Quỹ hợp tác ASEAN

Các Quỹ, chương trình hợp tác này đã góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác. Nguồn: Internet

Chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả Quỹ hợp tác ASEAN

Hiện nay, đã có hơn 70 Quỹ và chương trình hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, tuy nhiên, tình hình thụ hưởng các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác của Việt Nam chưa cao.

HNX đăng cai các sự kiện lớn trong lĩnh vực chứng khoán khu vực

Thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, một cửa quốc gia

Nhằm giúp đại diện các cơ quan của Việt Nam nắm rõ hơn về phạm vi và quy định của các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN, từ đó khuyến nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực từ các Quỹ hợp tác, ngày 4/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội thảo giới thiệu các Quỹ hợp tác ASEAN và các Quỹ, chương trình hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

Đại diện Ban Thư ký ASEAN cho biết, hiện có hơn 70 Quỹ và chương trình hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.

Cộng đồng ASEAN chính thức được hình thành từ ngày 31/12/2015 và bước vào giai đoạn củng cố, làm sâu sắc hơn liên kết ASEAN. Việc thực hiện cam kết về xây dựng Cộng đồng ASEAN chủ yếu là do những nỗ lực và nguồn lực từ bên ngoài, nhất là các Quỹ hợp tác ASEAN và các Quỹ, chương trình hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

Các Quỹ, chương trình hợp tác này đã góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác, nhất là lĩnh vực tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, ứng phó với các thách thức chung. 

Việc hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN ngày càng tích cực, chủ động với các đề xuất và triển khai các sáng kiến, dự án hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN mở rộng. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, tình hình thụ hưởng các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác của Việt Nam chưa cao.

Do vậy, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động khai thác các nguồn Quỹ này để có thêm nguồn lực, đồng thời thể hiện sự tham gia tích cực, quan trọng của Việt Nam trong hợp tác ASEAN.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM