VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng hợp lý

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp. Nguồn: internet

Đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng hợp lý

(Tài chính) Báo cáo trước Quốc hội về những vấn đề đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ sẽ khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô 

Thủ tướng Chính phủ cho biết, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo điều hành đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và giá các hàng hóa dịch vụ do Nhà nước quy định để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô cả trước mắt và trong trung hạn. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Làm rõ thêm về mức tăng bội chi ngân sách nhà nước và phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ trước đó Chính phủ đã trình và được Quốc hội đồng ý mức bội chi ngân sách năm 2014 là 5,3% GDP (224 nghìn tỷ đồng) và phát hành thêm 170 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc tăng bội chi ngân sách dành một phần để trả nợ, phần còn lại và trái phiếu Chính phủ bổ sung được tập trung vào đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hoàn thành nhiều công trình đang đầu tư dở dang, bổ sung vốn đối ứng ODA, đầu tư cho nông nghiệp nông thôn.

Qua đó góp phần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải kéo dài kém hiệu quả, xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản, giải quyết nợ xấu; tăng giải ngân vốn ODA, thu hút mạnh hơn các nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển, bảo đảm được tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng khoảng 30 - 31% GDP; đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm mới, tăng thu nhập cho người lao động; và góp phần quan trọng vào việc tăng năng lực sản xuất, thực hiện đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ sẽ được phát hành phù hợp theo tiến độ giải ngân các dự án và thực trạng tình hình kinh tế vĩ mô. Việc sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ được quản lý chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả đồng thời với việc thực hiện phù hợp chính sách tiền tệ, nhất là kiểm soát tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán hợp lý, không làm tăng quá mức tổng cầu.

Với các giải pháp nêu trên, Thủ tướng khẳng định sẽ góp phần quan trọng kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng.

Với mức bội chi và phát hành trái phiếu bổ sung như đã nêu trên, nợ công trong các năm 2014, 2015 và 2016 vẫn trong giới hạn an toàn (không quá 65% GDP). Tuy nhiên, áp lực trả nợ rất lớn. Cùng với việc bố trí nguồn từ ngân sách nhà nước để trả nợ, cần phát hành mới để đảo nợ  đối với một phần nợ gốc trái phiếu Chính phủ đến hạn, bảo đảm duy trì thanh khoản, giảm thiểu rủi ro tái cấp vốn và không làm tăng dư nợ gốc trái phiếu Chính phủ. Qua đó sẽ bảo đảm duy trì các chỉ tiêu trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2014 ở mức 15,2%, năm 2015 khoảng 20,4% và năm 2016 khoảng 22,9% tổng thu ngân sách, nằm trong giới hạn cho phép là không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước theo Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia đã được phê duyệt.

Với tình hình nêu trên, nợ công của nước ta vẫn trong giới hạn an toàn (Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức tài chính quốc tế đánh giá nợ công của Việt Nam là an toàn và ổn định). Tuy nhiên, cho rằng đây là vấn đề hệ trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn của nền tài chính quốc gia, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là quản lý sử dụng có hiệu quả vốn vay, quản lý tốt nợ trung hạn và quỹ tích lũy trả nợ, quản lý và xử lý kịp thời rủi ro... bảo đảm thực hiện đúng Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

Kinh tế- xã hội chuyển biến tích cực

Trong tháng 10 và tháng 11, tình hình kinh tế xã hội chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được cải thiện. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,49%, tháng 11 tăng 0,4%, 11 tháng tăng 5,54%, ước cả năm tăng 6,2 - 6,3%, đây là mức tăng thấp trong 10 năm qua. Dư nợ tín dụng đến hết tháng 11 tăng khoảng 9%, có khả năng cả năm đạt 11 - 12%. Mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định.

Xuất khẩu 11 tháng đạt gần 120 tỷ USD, tăng 15,1%; nhập khẩu đạt khoảng 120,3 tỷ USD, tăng 15,9%. Nhập siêu gần 290 triệu USD, bằng 0,24% tổng kim ngạch xuất khẩu. Vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt trên 20 tỷ USD, tăng 49%; vốn thực hiện đạt khoảng 10,55 tỷ USD, tăng 6%. Vốn ODA ký kết đạt 4,6 tỷ USD, tăng 14,1%; giải ngân đạt 4,04 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 11 ước đạt khoảng 86% dự toán, tăng 10,6%; chi ngân sách đạt 87% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ; cố gắng phấn đấu đạt kế hoạch thu, chi ngân sách cả năm.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 6%; 11 tháng tăng 5,5%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục ổn định, ước cả năm giá trị sản xuất tăng 2,73%. Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,57% (loại trừ yếu tố giá tăng khoảng 5,7%). Khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 6,8 triệu lượt, tăng 12%. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng tăng 9,3%; có hơn 12,6 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. 

Theo nhận định của Chính phủ, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Tạo việc làm cho trên 1,4 triệu người, đạt gần 88% kế hoạch năm. Thời gian qua, nhiều cơn bão lớn đổ bộ vào nước ta (bình quân 50 năm qua mỗi năm có 7,5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong năm nay đến tháng 11, đã có 19 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở biển Đông, trong đó 12 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta).

Ngoài ra, chúng ta đã chỉ đạo làm tốt công tác dự báo và đã chủ động kịp thời huy động các lực lượng với các giải pháp phù hợp để giảm thấp nhất thiệt hại; khẩn trương khắc phục hậu quả của bão lũ, hỗ trợ gia đình người bị nạn, hỗ trợ lương thực, nhà ở, khôi phục sản xuất, hạ tầng kinh tế - xã hội và sớm ổn định đời sống của nhân dân. Đồng thời đã chỉ đạo rà soát bổ sung chiến lược, kế hoạch phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Với những kết quả nêu trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết, hoàn toàn có cơ sở để chúng ta phấn đấu đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 mà Chính phủ đã báo cáo Quốc hội.

“Để hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2013 và chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014, từ nay đến cuối năm chúng ta phải nỗ lực phát huy kết quả đạt được, kiên định thực hiện các giải pháp đã đề ra. Tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng an ninh. Chủ động cân đối cung cầu, bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu, không để biến động lớn về thị trường, giá cả”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM