VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hội đồng Tiền lương Quốc gia “chốt” mức lương tối thiểu năm 2019 tăng 5,3%

Mức lương tồi thiểu vùng năm 2019 tăng 5,3% sẽ được trình Chính phủ để Thủ tướng xem xét, quyết định. Nguồn: Internet

Hội đồng Tiền lương Quốc gia “chốt” mức lương tối thiểu năm 2019 tăng 5,3%

Sáng nay 13/8, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 3, bàn phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019. Kết thúc phiên họp, 15/15 thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã cùng thống nhất mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng 5,3%. Kết quả này sẽ được trình Chính phủ để Thủ tướng xem xét, quyết định.

Áp dụng mức lương cơ sở mới, quyền lợi về BHXH gia tăng

Áp lực lạm phát lớn nhưng chu kỳ 10 năm không lặp lại?

Tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam và những tác động tới thu hút vốn FDI

8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH

Tại phiên họp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương quốc gia cơ bản thống nhất sử dụng phương pháp và các căn cứ dựa vào nhu cầu tiêu dùng tối thiểu để xác định mức sống tối thiểu của người lao động. Sự khác biệt về mức sống tối thiểu do hai bên tính toán chủ yếu do sự lựa chọn khác nhau về tỉ lệ giữa chi phí lương thực, thực phẩm với chi phí phi lương thực, thực phẩm.

Theo đó, bộ phận kỹ thuật Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất chọn tỉ lệ chi phí lương thực, thực phẩm chiếm 48% (phi lương thực, thực phẩm 52% ); Phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất cơ cấu nhu cầu lương thực, thực phẩm chỉ chiếm 45% (phi lương thực, thực phẩm là 55%).

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng xem xét yếu tố là mức sống tối thiểu của người lao động do bộ phận kỹ thuật Hội đồng Tiền lương quốc gia tính toán năm nay thấp hơn nhiều so với số liệu của chính bộ phận kỹ thuật đưa ra năm 2017…

Qua đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức lương tối thiểu năm 2019 tăng 5,5%, trong khi đó VCCI đề xuất tăng 5,3%.

Sau khi thảo luận và tiến hành bỏ phiếu, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã nhất trí "chốt" mức lương tối thiểu năm 2019. 15/15 thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đồng ý với phương án tăng mức lương tối thiểu 5,3%.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, cho biết: "Chúng tôi mong muốn tăng 5,1%, nhưng do hội đồng tiền lương quyết định nên chúng tôi cũng đồng ý mức 5,3%. Với mức tăng này, các doanh nghiệp sẽ phải phấn đấu để có thể đáp ứng được yêu cầu".

Nói thêm về mức tăng này, Ông Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia cho biết, với mức tăng 5,3% trong năm 2019, người lao động ngoài việc bù trượt giá (4%/năm) thì vẫn còn có mức tăng trưởng, tích lũy, phía doanh nghiệp cũng có thể chi trả được. Có thể nói, đây là mức tăng hài hòa, có thể làm cả hai phía cùng chấp nhận được.

Nếu phương án được thông qua, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 áp dụng cho vùng 1 sẽ tăng 200.000 đồng là 4.180.000 đồng; Vùng 2 tăng 180.000 đồng là 3.710.000 đồng; Vùng 3 tăng 160.000 đồng là 3.250.000 đồng; Vùng 4 tăng 160.000 đồng là 2.920.000 đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM