VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy, đến hết tháng 6/2017, tổng số người tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 78,029 triệu người, đạt 97,9% kế hoạch giao. Để triển khai hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì việc huy động và phát huy được sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, cơ quan đoàn thể cùng vào cuộc tại mỗi địa phương là hết sức quan trọng.

BHXH Việt Nam phản hồi Bộ Y tế về giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2017

Cần có thêm gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn

BHXH Việt Nam đối thoại trực tiếp chính sách với nông dân

Sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo lương thực tế

Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh: Lấy chất lượng phục vụ người dân đặt lên hàng đầu

BHXH Việt Nam – Điển hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

6 tháng đạt 97,9% kế hoạch giao

Thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, đến hết tháng 6/2017, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 78,029 triệu người, đạt 97,9% kế hoạch giao. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 13,083 triệu người, đạt 94,3% kế hoạch; BHXH tự nguyện là 0,215 triệu người, đạt 57,5% kế hoạch; BHTN là 11,277 triệu người, đạt 93,6% kế hoạch; BHYT là 77,814 triệu người, đạt 98,1% kế hoạch và đạt 83,4% số dân tham gia BHYT cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao 1,2%.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm 2017, cả nước có tới 20 địa phương giảm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; 17 địa phương giảm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và 15 địa phương giảm đối tượng tham gia BHYT so năm 2016. Một số địa phương đối tượng tham gia BHYT giảm mạnh như Đắc Nông giảm 7,6%, Quảng Nam giảm 5%, Cà Mau giảm 2,9%... Việc phát triển đối tượng tham gia, đẩy mạnh công tác đôn đốc thu, thu hồi nợ được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm của BHXH các địa phương.

Theo ông Nguyễn Trí Đại, Trưởng ban Thu BHXH Việt Nam, nguyên nhân chính của việc giảm đối tượng tham gia là do cơ quan BHXH một số địa phương chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo cán bộ thu thường xuyên bám sát, đôn đốc đơn vị đăng ký tham gia cho người lao động, nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định; Nhiều địa phương chưa xây dựng các giải pháp cụ thể để phát triển đối tượng, thu nợ phù hợp từng nhóm đối tượng và từng loại hình đơn vị.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của BHXH các địa phương, cả nước đã có 78,029 triệu người tham gia BHXH, BHYT đạt 97,9% kế hoạch giao, tăng hai triệu người (2,6%) so với cùng kỳ năm 2016. Một số địa phương đạt tỷ lệ phát triển đối tượng cao so với kế hoạch giao như: Lai Châu đối tượng tham gia BHXH đạt 100,3%, Ninh Bình 102,3%. Nhiều địa phương số người tham gia BHYT vượt chỉ tiêu như: Quảng Ninh 105,5%, Bắc Giang 105,4%, Bến Tre 105,6%...

Phát triển đối tượng là nhiệm vụ “cốt lõi”

Có thể thấy, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm, nhất là các DN nhỏ; Nhiều nội dung hướng dẫn thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan quản lý nhà nước còn chậm, hoặc có nhưng chưa đầy đủ, một số quy định chưa phù hợp tình hình thực tế, gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện…

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 của ngành BHXH, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ “cốt lõi” của Ngành và để triển khai hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì việc huy động và phát huy được sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, cơ quan đoàn thể cùng vào cuộc tại mỗi địa phương là hết sức quan trọng.

Theo ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng; Giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia BHYT; Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Sửa đổi, thay thế quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT phù hợp với quy định của pháp luật...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM