VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thấy gì từ chỉ tiêu kinh tế 7 tháng đầu năm 2016?

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp nhưng bằng những giải pháp đồng bộ của Chính phủ và các bộ, ngành đã từng bước ổn định nền kinh tế vĩ mô trong nước. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê mới đây cho biết, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng đầu năm 2016 của đều có xu hướng tăng như chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng kim ngạch xuất khẩu, chỉ số giá tiêu dùng...

Nhà nghiên cứu kinh tế cảm nhận về Chính phủ mới

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến kinh tế Việt Nam


Hầu hết các chỉ tiêu đều có xu hướng tăng.


TCTC (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm