VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước trong quý I/2019

Trong quý I/2019, KBNN Thừa Thiên - Huế đã thực hiện tốt công tác kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ tại từng đơn vị kho bạc theo đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên- Huế:

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước trong quý I/2019

Bám sát chương trình công tác của hệ thống Kho bạc Nhà nước, quý I/2019, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã thực hiện tốt công tác kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ tại từng đơn vị kho bạc theo đúng quy định. Nhờ đó, các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế đã đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2019

Kho bạc Nhà nước huy động 2.820 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động được 60.448,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2019

Xác định công tác kế toán có vai trò rất quan trọng trong quản lý tiền và tài sản nhà nước nên ngay từ đầu năm 2019, các đơn vị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế đã thực hiện tốt công tác này, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy trình, nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, thanh toán, quản lý tiền mặt và giấy tờ có giá.

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế thực hiện tốt công tác tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành ngân sách nhà nước của các cấp tại địa phương. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về mở, quản lý tài khoản của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế triển khai theo đúng quy định về chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý trong hệ thống; kiểm tra đột xuất, thường xuyên công tác quản lý kho quỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước.

Cùng với quản lý kho quỹ an toàn, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các chủ tài khoản, chủ đầu tư để thực hiện công tác đối chiếu số liệu thanh toán, tạm ứng; thực hiện công tác chuyển nguồn theo đúng quy định của Bộ Tài chính và KBNN; chuyển số dư tạm ứng các năm trước sang năm 2019...

Phát huy những kết quả đạt được, trong quý II/2019, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế sẽ nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính trong lĩnh vực quản lý và kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

Trong đó, chú trọng kiểm soát chi thường xuyên theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức. Rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục để thanh toán nhanh chính xác, tránh tình trạng kiểm soát không chặt chẽ gây thất thoát ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND Tỉnh, Kho bạc Nhà nước Trung ương…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM