VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thị trường tài chính tiếp tục tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thị trường tài chính tiếp tục tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2019, thị trường tài chính và dịch vụ tài chính có sự tăng trưởng về cả quy mô và chất lượng.

Nhà đầu tư nước ngoài tại London quan tâm đặc biệt đến thị trường tài chính Việt Nam

Triển vọng thị trường tài chính Việt Nam năm 2019

Thị trường tài chính có sự tăng trưởng

5 nhiệm vụ trọng tâm tái cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam

Cụ thể, đối với thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đã chỉ đạo đẩy mạnh hoàn thiện các văn bản pháp luật về chứng khoán, thực hiện các giải pháp tái cấu trúc thị trường.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Từ đó phát triển các sản phẩm phái sinh mới, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường.

Tính đến ngày 25/9/2019, quy mô thị trường chứng khoán đã đạt khoảng 81% GDP, tăng 13% so với cuối năm 2018, vượt mục tiêu 70% GDP vào năm 2020 đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Đối với thị trường bảo hiểm,trong 09 tháng đầu năm 2019 tiếp tục đà tăng trưởng khá. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 112,7 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị tài sản đạt 441,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2%; đầu tư trở lại nền kinh tế 370 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1% so cùng kỳ năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh, đáp ứng các cam kết hội nhập quốc tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM