VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tài chính - ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tài chính - ngân sách nhà nước

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV giao.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách Nhà nước năm 2016 và định hướng 2017

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tin tưởng và kỳ vọng vào sự đi đầu của Bộ Tài chính

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017...

Đối với công tác quản lý tài chính - ngân sách, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường các giải pháp điều chỉnh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh phạm vi, đối tượng, rà soát thu hẹp diện miễn, giảm thuế; bảo đảm thực hiện thu ngân sách theo đúng dự toán, tiến độ đề ra, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán được giao, chỉ được chi trong giới hạn dự toán chi ngân sách, kiên quyết cắt giảm, loại bỏ các khoản mục chi chưa cần thiết, kể cả đã có trong dự toán nhưng không cần thiết.

Bộ Tài chính tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống thất thoát, lãng phí, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, chống thất thoát, lãng phí trong chi ngân sách nhà nước; đẩy nhanh thực hiện điều chỉnh giá các loại dịch vụ công theo cơ chế thị trường, tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý, có lộ trình giá thị trường đối với giáo dục, y tế… gắn với hỗ trợ đối tượng chính sách và hộ nghèo.

Đồng thời đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước một các thực chất, thoái vốn đầu tư nhà nước công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường, không để thất thoát tài sản nhà nước; rà soát bảo đảm đủ nguồn dành cho cải cách tiền lương; thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2017.

PV.

Có thể bạn quan tâm