Đang còn bao nhiêu tổ chức tín dụng yếu kém?

Đang còn bao nhiêu tổ chức tín dụng yếu kém?
Theo báo cáo về tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2016 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa công bố, hiện vẫn còn lượng lớn các tổ chức tín dụng yếu kém trong hệ thống.

Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hòa hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế là điều tất yếu với bất kỳ quốc gia nào. Việt Nam cần sớm có những hành động để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phát triển không những ở thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế với những thuận lợi nhiều hơn về mặt chính sách. Quá trình áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tham khảo cách thức, kinh nghiệm của các quốc gia. Từ việc phân tích một số vấn đề trong quá trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Singapore và Malaysia, bài viết sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Việt Nam cần bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu

Việt Nam cần bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu
Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập – Phát triển” và trao cúp Thánh Gióng cho các doanh nhân tiêu biểu tổ chức tối 11/10/2016 tại Hà Nội. Tuy nhiên, để làm được điều này, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải đóng vai trò nòng cốt.

Trao thêm quyền chủ động cho DATC

Trao thêm quyền chủ động cho DATC
Với Quy chế mới không chỉ mở ra nhiều cơ hội cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) khi huy động và sử dụng nguồn vốn mà còn đảm bảo an toàn nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh... là nhận định chung của nhiều chuyên gia Quy chế quản lý tài chính của DATC vừa được Bộ Tài chính ban hành